Robrecht en Alice Dewitte,

een gezin gewijd aan de muziek

 

Soms wordt een droom werkelijkheid. Soms realiseert zich een ambitie.
Toen de leraar middelbaar onderwijs Robrecht Dewitte zich begon in te zetten voor de muziek in Brugge, wist ook hij niet tot wat dit zou leiden. Hij was als zanger actief geworden, eerst in het kathedraalkoor en daarna in het Brugse oratoriumkoor Cantores, waarvan hij ook de secretaris werd en in die hoedanigheid tal van concerten mee organiseerde. In 1962 werd hij medeoprichter en secretaris van het Festival van Vlaanderen in Brugge. In 1967 werd hij er de artistieke en administratieve directeur van, taak die hij tot in 2004 vervulde.

Wat aanvankelijk een bescheiden gebeuren was, werd al vlug een activiteit die ruime belangstelling wekte en internationale faam verwierf. Men kon voortaan in de wereld van de Oude Muziek aan Brugge met zijn wedstrijden, zijn tentoonstellingen, zijn ontmoetingen, zijn concertreeksen met innovaties en premières, niet meer voorbijgaan. Dit alles heeft een rechtmatige plaats ingenomen in de herwaardering van de muziekpraktijk en de vernieuwde belangstelling met betrekking tot de vijf eeuwen muziek die men gemakshalve onder de noemer Musica Antiqua brengt. Zo Brugge een referentiepunt is geworden door zijn wedstrijden voor orgel, oude instrumenten, zang, klavecimbel en pianoforte, dan is dat essentieel aan de inzet en aan de zowel muzikale als organisatorische talenten van Robrecht Dewitte te danken. Vooral voor het klavecimbel (en aansluitend de pianoforte) is Brugge uitgegroeid tot een wereldcentrum. De meeste grote uitvoerders op dit instrument zijn in Brugge wedstrijddeelnemer en laureaat geweest en vermelden prominent op hun CV hun deelname aan het Brugse concours. De driejaarlijkse expo is daarbij uitgegroeid tot de belangrijkste klavecimbelbeurs ter wereld.

Een dergelijk succesverhaal heeft uiteraard vele oorzaken en velen hebben er aan meegewerkt. Zonder de passie en de inzet van één man zou het festival echter nooit tot een blijvende realisatie zijn uitgegroeid. In deze activiteit, die hij steeds onbezoldigd uitoefende, werd Robrecht Dewitte voor het secretariaatswerk bijgestaan door zijn echtgenote Alice Dens. Dankzij hun professionaliteit maar tevens hun oplettende zuinigheid konden ze jaar na jaar het festival verder uitbouwen en doen groeien. Wat daarbij een opmerkelijk gevolg is geweest, is dat het ganse gezin in de ouderlijke sporen zijn weg heeft gevonden binnen de muziekwereld.

Stefan Dewitte (°1961) behaalde in 1983 het masterdiploma muziekpedagogie aan het Lemmensinstituut in Leuven. Zelf verdienstelijke orgelist en zanger, doceert hij sinds 1983 muziek aan de katholieke hogeschool Brugge-Oostende (KHBO). Hij is ook al een aantal jaren de organisator van de jaarlijkse wedstrijd Musica Antiqua en van 2004 tot 2007 is hij de artistieke en administratieve directeur van het Festival van Vlaanderen Brugge. Zijn echtgenote Ann behaalde eveneens een master in muziekpedagogie aan het Lemmensinstituut en is docente voor de lerarenopleiding aan het KHBO.

Hedwig Dewitte (1963-2006) behaalde zijn diploma’s musicologie en kunstgeschiedenis aan de universiteit van Gent. Zijn loopbaan ving hij aan als programmaverantwoordelijke voor de Vlaamse Opera Gent-Antwerpen. In diezelfde hoedanigheid vergezelde hij Gerard Mortier in 1989 naar de Muntschouwburg, functie die hij behield onder Bernard Foucroulle. Van 1992 tot 1995 leidde hij bovendien de afdeling opera van het Festival Oude Muziek in Innsbruck, onder de muzikale leiding van René Jacobs. Van 1998 tot 2004 was hij productieleider van het Toneelhuis in Antwerpen. In dat laatste jaar trok hij met Gerard Mortier naar Parijs en werd directeur van de artistieke coördinatie en van het koor en orkest van de Opéra National de Paris. Helaas overleed hij plots aan een hartstilstand op 23 april 2006 tijdens een dienstreis in Tokyo. Zijn echtgenote Sabien behaalde haar diploma muziekgeschiedenis aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel. Toen ze haar man naar Parijs volgde, zette ze de organisatie op punt van muzikale wandelingen door die stad.

Kathleen Dewitte (°1963) maakte zich enkele jaren verdienstelijk als productieassistent van het Festival Musica Antiqua in Brugge. Ze is getrouwd met de violist Diulio Galfetti uit Lugano. Voormalig lid van het Milanees barokorkest Il Giardino Armonico, is hij thans verbonden aan het orkest van de Italiaans-Zwitserse omroep en concertmeester van het barokorkest I Barocchisti, ensemble dat onder de leiding van Diego Fasolis de waardige opvolger is van de Società Cameristica di Lugano.

Michaël Dewitte (°1966) deed na zijn humaniora studies van bankmanagement. Na een paar jaren in de banksector te hebben gewerkt, werd hij in 1989 regisseur van het operaorkest van de Muntschouwburg. In 1991 vergezelde hij Gerard Mortier naar Salzburg, waar hij verantwoordelijk werd voor de concertplanning tijdens de Salzburger Festspiele. In 1995 werd hij directeur van het operaorkest in Frankfurt am Main. Van 1996 tot 2002 was hij de persoonlijke assistent van Claudio Abbado, directeur van de Berliner Philharmoniker en sinds 1997 is hij daarbij ook administratief directeur van de Osterfestspiele in Salzburg. In juni 2006 werd hij benoemd tot honorair Belgisch consul voor Salzburg en het Salzburger Land. Zijn vrouw Yvette, juriste, verzorgt de public relations van de Osterfestspiele en behartigt de samenwerking met het mecenaat.

Het leven en de inzet van het echtpaar Robrecht en Alice Dewitte krijgen zo een mooie voortzetting. Op hun bijdrage tot de uitstraling van hun stad en op hun rol in de evoluties binnen de Oude Muziek mogen ze met fierheid terugblikken. Hij die zijn ganse leven het ‘Plus est en vous’ in ere heeft gehouden, werd terecht met erfelijke adel en met een riddertitel geëerd.

Andries Van den Abeele
(gepubliceerd in het muzieknummer van he tijdschrift van de Vereniging van de Belgische Adel, lente 2007).

www.andriesvandenabeele.net